СТУДИЈА за јавни политики за ефикасноста на антикорупциските институции во прогонот на корупцијата

Компаративен преглед на ефикасноста и ефективноста на работењето на Јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и Специјалното јавно обвинителство

Студија за јавни политики