Анализа на ДКСК

 

Анализата на работата на ДКСК од 2017 година: Препораки за работата на новата ДКСК претставува сублимирана анализа на состојбата во која се наоѓала Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) наспроти очекувањата за нејзините идни активности.

Оваа анализа има за цел да прикаже колку ДКСК во изминатите години ги исполнувала своите надлежности и влијаела врз превенирање и сузбивање на корупцијата.

Анализа ДКСК