Билтен за април 2016 г.

Во билтенот за април 2016 г. ќе може да читате:

1. Улогата на "Месијата Иванов"

2. ДКСК во овој состав треба да престане да постои

3. Корупцијата низ призмата на извештајот на Стејт Департмент на САД за   човековите   права во 2015 г.

4. Фискална и даночна политика

5. Состојба за медиумите

Билтен за април 2016 г.