Случај „Сончев град“

Најновиот случај за кој се неопходни дополнителни објаснувања од Владата и од Министерството за транспорт и врски, како и од сите надлежни институции задолжени за испитување и прогон на организираниот криминал и корупцијата, е врзан за нерегуларностите во тендерската постапка за отуѓување на градежно земјиште, сопственост на РМ, во с. Сопиште, односно случајот “Сончев град”.

Соопштение за јавноста – Случај Сончев град