Случај Фершпед

Во однос на АД Фершпед Скопје, неговото настанување, делување и приватизација постојат многу вистини, точни и делумно точни но самиот факт што се многу го докажува тврдењето дека отсуствува правата вистина која може да биде само една.

Надлежните државни органи на Република Македонија потрошија доволно време да ја утврдат правата вистина при што ефектот по правило изостануваше. Причините за ваквото хаотично однесување и постапување од страна на институциите на системот најмалку треба да се бараат во самите органи. Нивната во најголем дел несоработка и во ретки случаи соработка во основа се должи на тоа што таканаречениот предмет Фершпед е константно доволно жежок да ги изгори во секој момент лицата кој на било кој начин го отвараат прашањето на неговата приватизација вклучително и лица кој се наоѓаат на високи јавни функции.

 

Случај Фершпед

Информација од АРМП

Кривична пријава против Шукаре, Наков и Трајковска

Решение бр. 2086 АРМТПОК

Решение бр. 15-230-11 КПДоговор бр. 1813 од 19.04.1995_АРМТПОК

Модел на менаџерски откуп

Модел на менаџерски откуп

МВР план оперативна акција МОНЕТА

Уверение КП13357-1 и КП13357-2 ДЗГР

Уверение КП13025-3 ДЗГР

Уверение КП13040-9 ДЗГР

Барање бр. 14-8-611_КХВРМ

Одлука ЈП Македонски железници

Решение бр. 02-4086-3 АРМП