Kонтакт

 

Ви благодариме за вашиот интерес за Транспарентност Македонија.

Ако повеќе сакате да ни пратите email, тогаш ве молиме кликнете овде.

Нашата адреса и телефони се следниве:

Транспарентност Македонија
бул. Партизански одреди бр. 40/1-10
1000 Скопје, Македонија

Тел.: 02/3112 763